Katadvies.nl

De tijd van huishoudelijk personeel is niet voorbij.
Dat zal iedereen die een kat heeft beamen.

Probleemgedrag bij katten

Natuurlijk gedrag van een kat zoals sproeien of krabben aan meubilair of behang kan als probleem worden ervaren door mensen, maar is vanuit gedragtherapeutisch opzicht geen probleemgedrag.

 

Probleemgedrag is gedrag dat al het andere gedrag overheerst en dat het normale functioneren in de weg staat. Het is gedrag dat een bedreiging vormt, schadelijk is voor de kat zelf en/of dieren/mensen uit de omgeving. Het is gedrag dat meestal volgt op een probleem zoals langdurige stress.