Katadvies.nl

Het verschil tussen katten en honden is dat honden komen als ze geroepen worden,
terwijl katten een boodschap aannemen en later (misschien) contact opnemen.

Ander gedrag van katten

Rouwgedrag katten

De meningen zijn zwaar verdeeld of dieren de emoties kennen zoals de mens. Maar zelfs mensen die iedere andere emotie ontkennen bij dieren geven toe dat dieren kunnen rouwen of verdriet hebben om een verlies.

 

Verlies

Ook katten missen hun vrienden (dier of mens) wanneer deze er niet meer zijn. Ze doen er soms wel een jaar over om over het verlies heen te komen. Gedurende die tijd kunnen zij alle bekende verschijnselen van verdriet vertonen, zoals verlies van eetlust, geen ondernemingslust, geen interesse voor de omgeving.

Verdriet kan ook ontstaan door een tijdelijke afwezigheid die voor een kat blijvend lijkt te zijn. De voorbeelden zijn bekend zoals de kat die weigert te eten wanneer haar mensen op vakantie zijn. Katten kunnen zeer zeker ook lijden aan verlatingsangst en treuren om afwezige vrienden of verlies van oude, vertrouwde plekjes.

 

Rouwproces kat

Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de onderzochte katten een verminderde eetlust had. In een aantal gevallen zijn hierdoor ook katten overleden. Meer miauwen of juist stiller worden was ook gedrag wat werd waargenomen. Daarnaast vertoonden de meeste achtergebleven katten een ander slaappatroon of gingen op plekken slapen waar ze eerst nooit lagen. Katten werden meestal ook aanhankelijker richting hun mens(en).

 

Daarnaast kan de kat ook andere gedragingen laten zien:

  • Verandering van eetpatroon 
  • Haarverlies, soms met hele plukken tegelijk, ook door het zich langdurig wassen. Een gedrag wat ook katten die om een andere reden gestressed zijn vertonen
  • Onzindelijkheid
  • Verlatings angst - niet meer alleen kunnen zijn; (te) aanhankelijk naar andere gezinsleden.

 

Emoties

Omdat wetenschappelijk nog niet is vastgesteld of dieren emoties hebben zoals de mensen is niet na te gaan wat een kat precies voelt. Wel kunnen gedragsveranderingen de gemoedstoestand weergeven. Katten zijn zich bewust van verlies. Of dit nu van een maatje is of een gezinslid die niet meer thuis komt. In alle 'verlies'gevallen vertoont de kat gedragsveranderingen om het verlies van iets wat is weggevallen. Een bepaalde regelmaat of gewoonte (bijvoorbeeld het stukje worst tijdens het ontbijt door degene gegeven die nu weg is). Wanneer haar mens (langdurig) weg is kan de kat ook zo reageren.

 

Dode maatje laten zien

Uit ervaringen van veel katteneigenaren is gebleken dat de kat stopt met het zoeken naar haar maatje wanneer zij deze dood hebben gezien. Aan te raden is dus om de kat deze gelegenheid te geven. Toen mijn kat overleed heeft zij de hele dag in een mooie doos op de bank gelegen. Mijn andere kat kwam een paar keer kijken en op een gegeven moment kwam hij niet meer. Bovendien was het voor mij ook wel zo prettig om mezelf die dag te geven om afscheid te nemen.

 

Gun de kat de tijd

Gun de kat de tijd om het verlies te verwerken. Katten kunnen rusteloos, verward, afwezig en/of onzeker zijn. Steun uw kat door extra aandacht te geven. De kat zal op een gegeven moment weer haar normale gedrag vertonen. En wellicht ook een paar nieuwe gedragingen want de rolverdeling kan veranderd zijn en de verdeling van het territorium moet weer worden bijgesteld.

Wacht ook met een nieuwe kat aan te schaffen totdat u en uw kat het rouwproces doorlopen hebben. Bovendien kan het zijn dat de achterblijvende kat juist opbloeit omdat zij altijd getiranniseerd is geweest door het (dominantere) dode dier. Net als mensen zitten ook katten soms niet te springen om vervanging. Kijk en voel dus goed aan wat het beste is voor u maar zeer zeker ook voor uw kat.