Katadvies.nl

Een kat kan niet praten, maar wel opdrachten geven

Voorlichting

Inzicht hebben in het natuurlijk gedrag en de behoeften van katten is belangrijk. Wanneer u weet wat een kat nodig heeft kunt u nog beter voor haar welzijn zorgen en zult u samen nog meer plezier beleven aan elkaars gezelschap.

 

Boeken en internet verschaffen heel veel informatie over het gedrag van de kat. Het is van belang dat u zich verdiept in het gedrag van de kat. Hierdoor bent u beter in staat om te beoordelen wat natuurlijk gedrag voor de kat is en wat niet.

  • Normaal kattengedrag - wat is normaal?
  • Lichaamstaal en geuren - hoe uw kat communiceert
  • Hoe u kunt inspelen op veranderingen die de kat staan te wachten
  • Hoe u het gedrag van uw kat kunt beïnvloeden

Bij ongewenst gedrag is gedragstherapie aan te bevelen.