Katadvies.nl

Zij die (wilde) dieren willen aaien en vertroetelen, "houden" van ze.
Maar zij die respect hebben voor hun aard en ze een
normaal (natuurlijk) leven willen laten leiden, houden meer van ze.

* Edwin Way Teale*

Reading & Healing voor dieren

Energiewerk kan een ondersteuning zijn voor het helingsproces. Bij medische problemen dient echter altijd een dierenarts geraadpleegd te worden.  

Als Reiki Master (sinds 2006 - Usui stroming) heb ik ook dieren Reiki mogen geven en de dieren waarmee ik heb gewerkt geven zich meestal maar al te graag over aan de helende kracht van de energie om los te kunnen laten en weer verder te kunnen. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en geestelijk.

Een Reiki behandeling kan met een fysieke aanraking plaatsvinden maar ook op afstand. Ik gebruik hiervoor foto's van het desbetreffende dier. Vraag naar de mogelijkheden.

 

In 2011 Heb ik de opleiding Energetisch Dierentherapeut gevolgd bij het CIVAS, wat is afgesloten met een diploma. Hiermee heb ik me nog meer specialiseerd in het werken met energie bij dieren.

 

In 2012 heb ik de opleiding Life Time Healing voor dieren succesvol afgesloten. 

Life Time Healing is een vernieuwde behandelingsmethode die erop gericht is vastzittende emotionele blokkades, ontstaan door stress, onverwerkte gebeurtenissen en emotionele overbelasting op te lossen. Door het opheffen van die emotionele blokkades zullen dieren zich weer ontspannen. Het dier kan weer rust vinden. Verzorgers zullen zien dat hun dier zich vrijer en vrolijker voelt. Het contact tussen mens en dier wordt hierdoor vernieuwd en versterkt.

Net als mensen maken dieren gebeurtenissen mee die hun gedrag voor de rest van hun leven kunnen beïnvloeden. Deze cursus richt zich op het stapsgewijs en per periode behandelen van dieren. Zo worden niet alleen oorzaken van stress uit de huidige omgeving meegenomen, maar ook uit het verleden.

 

 

Het traject is een intake gesprek met de mens(en) van het dier, een gesprek met het dier zelf en een aantal healing sessies. Dit aantal hangt af van het aantal blokkades van het dier (ook kan het soms gebeuren dat er per blokkade meerdere sessies nodig zijn). Per sessie is er terugkoppeling naar de mens(en) van het dier.

 

Alle componenten bij elkaar noem ik 'Reading & Healing' voor Dieren en deze dienst bied ik aan voor een bedrag ad EUR 75,00.