Katadvies.nl

Ga met je kat voor het raam zitten en leer kijken

Dierentolk gesprek - veel gestelde vragen

Welke vragen kunnen er NIET gesteld worden?

In principe kunnen alle vragen gesteld worden. Ikzelf trek echter een grens bij de vraag of het dier moet inslapen of niet. Ook indien er vragen over de gezondheid van het dier zijn, is de eerste gang toch echt eerst de dierenarts. Alleen die kan uitsluitstel geven of er met het dier lichamelijk iets aan de hand is. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de (fysieke) gezondheid van uw dier.

Vragen over (leef)tijd kunnen de meeste dieren niet beantwoorden. Ze houden zich niet met tijdsbegrippen bezig. Ze zijn daar ook niet in geschoold zoals mensen leren wat tijd is en hoe dat werkt en dergelijke.

Informatie die bij mij binnenkomt kan echter wel uit het verleden, heden of toekomst komen. En dat maakt het soms wel eens lastig voor hun mensen om bepaalde informatie te plaatsen, zeker als het dier daar niet is opgegroeid.

Ook de vraag of het dier nog leeft is zeer moelijk te beantwoorden. De energie van het dier is er immers nog en het kan voorkomen dat een dier zelf nog niet weet of het is overgegaan of niet. Vooral in situaties waarin het dier plotsklaps de dood heeft gevonden door bijvoorbeeld een ongeluk.