Katadvies.nl

Het is nauwelijks te geloven, maar sommige mensen beweren
dat hun katten bijna menselijk zijn - - en dat bedoelen ze dan als compliment!

Dierentolk gesprek - veel gestelde vragen

Wat kost een gesprek?

Voor een gesprek vraag ik € 35,00. Een eventueel vervolggesprek is € 25,00.

Een gesprek duurt gemiddeld een uur. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en aan u gezonden. Wanneer daar prijs op wordt gesteld dan kan het verslag telefonisch toegelicht worden. 

Bij een volledig Gedragsconsult voor een kat zit een stukje communicatie inbegrepen indien men daar prijs op stelt. 

Helaas heeft de ervaring mij geleerd dat vooruitbetaling nodig is. Op die manier bespaar ik werk voor zowel mezelf als diegene die het gesprek aanvraagt. Daarom dient betaling reeds gedaan te zijn voordat het gesprek plaatsvindt.