Katadvies.nl

Het verschil tussen katten en honden is dat honden komen als ze geroepen worden,
terwijl katten een boodschap aannemen en later (misschien) contact opnemen.