Katadvies.nl

Het is nauwelijks te geloven, maar sommige mensen beweren
dat hun katten bijna menselijk zijn - - en dat bedoelen ze dan als compliment!