Katadvies.nl

Het is nauwelijks te geloven, maar sommige mensen beweren
dat hun katten bijna menselijk zijn - - en dat bedoelen ze dan als compliment!

Welkom bij Katadvies.nl

Gediplomeerd kattengedragstherapeut, Dierentolk & Bach Bloesem practitioner

 

Deze site geeft u wetenswaardigheden, tips en inzicht in het natuurlijk gedrag van uw kat. En daar wringt ook vaak de schoen: wat voor de kat natuurlijk gedrag is wordt door veel mensen als probleem gezien.

 

Maar problemen zijn er om opgelost te worden. En als u op zoek bent naar een mens- en diervriendelijke oplossing bij een gedragsprobleem of naar informatie over het gedrag van katten in het algemeen, dan zit u hier goed.

 

Ook als u op zoek bent naar een Dierentolk (voor alle dieren) kunt u hier terecht.

 

Over Katadvies.nl

Mijn naam is Corrina van Heck en ruim 35 jaar heb ik het geluk dat ik mag samenleven en werken met katten. Veel heb ik van ze geleerd. Ook in mijn werk als gedragstherapeut voor katten en Dierentolk leer ik nog steeds bij. Maar de allerbelangrijkste les is wel: katten houden ons graag gezelschap, maar wel interactief en met wat meer begrip graag.

 

In februari 2010 mocht ik het diploma Gedragstherapeut voor Katten uit handen van Eline Teygeler (links) - coordinator opleidingen en docente van Tinley - in ontvangst nemen.

 

Op deze site gebruik ik meestal de "zij" vorm als ik over katten praat, maar vanzelfsprekend kan "zij" en "haar" ook gelezen worden als "hij" of "zijn".

Diploma uitreiking 2010 - Tinley opleiding kattengedragstherapeut
Rakker en Tijger