Katadvies.nl

Wat katten het belangrijkst vinden aan mensen is niet hun vermogen om voedsel te produceren
 (want dat vinden ze vanzelfsprekend), maar hun amusementswaarde

*Geoffrey Household*

Natuurlijk gedrag van de kat

Katten gaan op een (hoge) kast, in een boom, of andere verhoging gaan zitten om zo beter overzicht te hebben op de omgeving. Zo zien ze potentiële gevaren of kijken ze of er wat te eten valt. De katten vertonen hierbij natuurlijk gedrag. Hetzelfde gedrag is in het wild te zien bij hun wilde soortgenoten. Katten, net als hun wilde familieleden die vogels, vissen e.d. besluipen en vervolgens vangen en opeten vertonen niet alleen hun natuurlijke instinct, maar ook natuurlijk gedrag.