Katadvies.nl

Een kat speculeert niet over de toekomst. Analyseert haar verleden niet.
Kent geen berouw of ambitie. Leeft in het NU en maakt daar het beste van...

Dierentolk gesprek - veel gestelde vragen

OK, maar hoe werkt het dan?

Het is telepathie; een uitwisseling van energie. Gedachten, gevoelens, beelden, geuren, kleuren etc worden uitgezonden en door anderen weer ontvangen. Te vergelijken met een radio bijvoobeeld. Het is een kwestie van zenden en ontvangen. Het uitzenden van al die zaken is meestal geen probleem - het ontvangen is meestal de kunst.

Het is geen gave die maar een paar mensen hebben. In principe kan iedereen het. Het is "slechts" een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Hoe het bij de ontvanger binnenkomt kan verschillen. Zo zijn er mensen die helderhoren of helderzien, helderproeven, helderweten, heldervoelen. Alleen of een combinatie hiervan is mogelijk.